Language Selection
  English
  Search
  Ma 2019. November 18., Monday, Jenő napja van. Holnap Erzsébet napja lesz.
   
  Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a Raszimov Invest Kft "csődeljárás alatt" -vel szemben fennálló követeléseik a Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentése, és követeléseiket megalapozó okiratok benyújtása a FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1535 Budapest, Pf. 933., vagy 5101 Jászberény, Pf.: 23, levelezési címein lehetséges. A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő 10400566-49515555-48571033 számú bankszámlájára.
  Közlemény rovatba a  Raszimov Invest Kft "cs. a." nyilvántartásbavételi díj” feliratot kell feltüntetni.
  _________________________________________________________________________________________________________
   
  A Fővárosi Törvényszék
  23.Cspk.8/2019/7. számú végzése
  csődeljárás elrendeléséről  A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Raszimov Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
  1125 Budapest, Lóránt köz 4. 2./1., cégjegyzékszám: 01-09-174455, adószám: 24385909-2-43)
  gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

  Az eljárás a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és
  tanácsi rendelet szerinti főeljárás.

  A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

  A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő
  időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásában.

  A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi
  Szolgáltató Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38 fszt./1.)

  A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő
  időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a
  vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a
  vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.

  A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 -át - de legalább 5.000
  forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő
  pénzforgalmi számlájára.

  A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelés-
  bejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

  A vagyonfelügyelő hivatalos elektronikus elérhetősége: 11266792# cegkapu.

  Budapest, 2019. évi május hó 21. napján


  Dr Elek Orsolya s.k.
  bíró